Praca w CERT

Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL poszukuje kandydatów na stanowisko specjalista ds. bezpieczeństwa IT. Idealny kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (informatyka, elektronika, telekomunikacja) lub studenci ostatnich lat studiów
  • Znajomość systemów operacyjnych rodziny Windows, Unix i Linux na poziomie administracyjnym
  • Bardzo dobra znajomość działania protokołów sieci TCP/IP
  • Bardzo dobra znajomość tematyki zagrożeń dla bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz metod ich neutralizowania
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Dodatkowymi atutami będą:

  • Doświadczenie w przeprowadzaniu testów penetracyjnych
  • Znajomość zagadnień związanych z audytem teleinformatycznym
  • Doświadczenie w konfiguracji aktywnych urządzeń sieciowych
  • Znajomość zagadnień związanych z informatyką śledczą

Kandydaci powinni ponadto spełniać wymagania określone w Ustawie z dn. 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Osoby zainteresowane pracą w Zespole Reagowania na Incydenty Komputerowe proszone są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres praca@cert.gov.pl .

A
A+
A++
Drukuj
PDF